Vang Số Bosa X5

Liên hệ

  • Nguồn: AC 220-250v/ 50HZ/30W
  • Tần số đáp ứng: 20HZ-20kHz
  • Cổng vào âm thanh: music IN1-IN2.Micro 1-2-3
  • Cổng ra âm thanh: Main L/R, center,Sub,Sr L/R,rec Out
  • Tích hợp 2 tổ Effects: Delay + Reverb
  • Equalizer: Music 7 băng tần, Micro 15 băng tần
  • Cổng: R232/USB
  • Phần mềm kết nối máy tính