Vang Số Bosa X3

Liên hệ

  • Nguồn: AC 220-250v/ 50HZ/30W
  • Tần số đáp ứng: 20HZ-20kHz
  • Cổng ra âm thanh: Main L/R, center,Sub,Sr L/R,rec Out
  • Tích hợp 2 tổ Effects: Delay + Reverb
  • Equalizer: Music 7 băng tần, Micro 15 băng tần
  • Cổng usb R232/USB
  • Phần mềm kết nối máy tính
  • Kích thước 550x300x85mm
  • Trọng lượng: 3kg