Vang Số Bosa D7

Liên hệ

  • Nguồn 220V 50/60Hz
  • Micro: 3 mic trước, 2 mic sau
  • Cổng kết nối: USB RS 232
  • Kích thước: 438x218x475 mm
  • Trọng lượng: 3,5kg