Vang Số Bosa D6

Liên hệ

  • Nguồn 220V 50/60Hz
  • 3 mic trước, cổng USB sau
  • Chỉnh bass, treble, mic tone,Music tone
  • Phần mềm kết nối máy tính
  • Kích thước: 438x218x47,5 mm
  • Trọng lượng: 4 Kg