Vang Số Bosa D12

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Input: 2 mic sau, USB, USB wifi
  • Kích thước: 438 x 218 x 475mm
  • Trọng lượng : 4kg