Vang Số Bosa D10

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Input: 3 mic trước, 2 mic sau, USB, USB wifi
  • Kích thước: 555 x 120 x 90mm
  • Trọng lượng : 3kg