Vang Cơ Bosa DSP 8000

Liên hệ

  • Nguồn: AC 220-250v/ 50HZ
  • Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz
  • THD: 1kHz, -3db, 0,03%
  • Mic: 1,2,3,4,5
  • Echo, AUX, Mic tone, Music
  • Bass, mic, treble
  • Main R/L, Center, Sub
  • Kích thước: 430x1160x45mm
  • Trọng lượng: 2.5 kg