Mixer Công Suất Bosa 1200PV

Liên hệ

  • Nguồn: 220V 50/60Hz
  • 8 mono mic/line
  • EQ7, USb, MP3, Phone