Mixer Bosa SPX14

Liên hệ

  • Nguồn: AC220-240V, phantom 48V
  • 12 ngõ mic (mono), 1 Stereo
  • 2 EFFECT, GRUOP, MIX
  • Jack phone 6 li, USB, Bluetooth
  • Kích thước: 602x440x178mm
  • Trọng lượng: 6Kg