Mixer Bosa EM8

Liên hệ

  • Nguồn: 220V 50Hz/ 48V phantom
  • 8 mono mic/line, 1 stereo out, 2 send
  • Hỗ trợ USB, Thẻ SD