Mixer Bosa DX77

Liên hệ

  • Nguồn: AC90~250V
  • Có Micro không dây
  • Tích hợp bộ đọc USB
  • 5 line micro
  • 1 line stereo music
  • Tích hợp effector