Mixer Bosa BX6

Liên hệ

  • Nguồn: 220V 50/60Hz
  • 6 mono Mic/line
  • Bluetooth,USB