Mixer Bosa 822

Liên hệ

  • Nguồn: AC220-240V, phantom 48V
  • 8 chanel, insert jack, 24 digital effects, 2 stereo
  • Jack phone 6 li, USB
  • Kích thước:49×48,5×17,5cm
  • Trọng lượng: 5,7 Kg