Mixer Bosa 802FX

Liên hệ

  • Điện nguồn : 220V/50Hz, phantom 48V
  • Tích hợp effector DSP, equalizer
  • 8 mic/line
  • 4 ngõ mono, 2 ngõ stereo out- Jack phone 6 li- 1 MP3, 1 DFX RTN, 1 AUX RTN, 1 MONITOR, 1 MAIN- Nối USB, thẻ SD