Mixer Bosa 1204

Liên hệ

  • Nguồn: AV 220-240V, Phantom 48V
  • 12 Chanel, insert jack
  • 24 digital effects, 2 stereo
  • Jack Phone 6 li, USB
  • Kích thước 76.5 x 50.5 x 26cm
  • Trọng lượng 13.6kg