Mixer Bàn Bosa SPX8

Liên hệ

  • Nguồn: AC220-240V
  • 6 ngõ mic(mono), 1 Stereo
  • 2 Effect, Gruop, Mix
  • Jack phone 6 ly, USB, Bluetoolh
  • Kích thước: 440x425x175mm
  • Trọng lượng: 5kg