Micro Đứng Bosa K6Y

Liên hệ

  •  Micro có dây
  • Chân đế nhỏ
  • Chiều cao: 165cm