Micro Đứng Bosa K5Y

Liên hệ

  • Micro Đứng K5Y
  •  Micro sân khấu
  • Micro có dây, chân đế nhỏ
  • Chiều cao 165cm