Micro Bosa BK 99

Liên hệ

  • Micro dạng dứng
  • Micro không dây
  • Có hai màu : Vàng và Hồng
  • Chiều cao: 165cm