Main Nguồn Xung Bosa MJ41800

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 185V – 240V, 50-60Hz
  • 8Ω stereo power: 4x1800W
  • 4Ω stereo power: 4x2250W
  • 8Ω bridge power: 2x3900W
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Độ méo hài THD : < 0.05%
  • Tỷ số S/N : ≥ 110dB
  • Kích thước: 610 x 595 x 140mm
  • Trọng lượng : 18kg