Main Bosa TX3600

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 36 sò công suất
  • Công suất : 1200W x 2 Kênh (8Ω); 1850W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 575 x 570 x 158mm
  • Trọng lượng : 21kg