Main Bosa TH1500

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 64 sò công suất
  • Công suất : 1500W x 2 Kênh (8Ω); 2250W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 482 x 562 x 132mm
  • Trọng lượng : 35kg