Main Bosa TDPA1.3

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 64 sò công suất
  • Công suất : 1300W x 2 Kênh (8Ω); 1950W x 2 Kênh (4Ω); 2600W x 2 Kênh (2Ω)
  • Trọng lượng : 43kg
  • Kích thước: 655 x 590 x 200mm