Main Bosa T13NS

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Công suất : 2800W
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Trọng lượng : 37kg
  • Kích thước: 590 x 580 x 190mm