Main Bosa MT700

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Công suất : 900W x 2 Kênh (8Ω); 900W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 483 x 400 x 180mm
  • Trọng lượng : 23kg