Main Bosa KG1500

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 56 sò công suất
  • Công suất : 1500W x 2 Kênh (8Ω); 2700W x 2 Kênh (4Ω);
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 578 x 478 x 150mm
  • Trọng lượng : 26kg