Main Bosa HD850

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Công suất : 850W x 2 Kênh (8Ω); 1300W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Độ méo hài THD : < 0.06%
  • SNR: >100dB
  • Kích thước: 430 x 385 x 90mm
  • Trọng lượng : 17Kg