Main Bosa FP15000Q

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Công suất : 1950W x 2 Kênh (8Ω); 2600W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 655 x 590 x 200mm
  • Trọng lượng : 43kg