Main Bosa CS3000

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Công suất : 525W x 2 Kênh (8Ω); 820W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 482 x 376 x 89mm
  • Trọng lượng : 14.5kg