Main Bosa C4800

Liên hệ

 

  • Nguồn 220V 50Hz
  • Main 4 kênh 40 sò
  •  8Ω stereo output power 4x800W
  • 4Ω stereo output power 4X1200W
  • Kích thước: 480x133x500mm
  • Trọng lượng: 35kg