Main Bosa C4600

Liên hệ

  • Nguồn 220V 50Hz
  • Main 4 kênh 40 sò
  • 8Ω stereo output power 4x600W
  • 4Ω stereo output power 4X900W
  • Kích thước: 608X583X157MM
  • Trọng lượng: 30 Kg