Main Bosa B10000A

Liên hệ

  • Công suất 800W x 4 Chanel / 8ohm.
  • Nguồn 220V 50Hz
  • Dải tần: 20hz-20khz.
  • Kích thước: 480x435x90
  • Trọng lượng: 30 Kg