Main Bosa AT1400

Liên hệ

  • Nguồn: 110-230V 50Hz
  • Đáp ứng tần số: 20Hz-20KHz
  • Công suất: 2x1000W, 2x1600W
  • THD: <0.1%
  • S/N: >95dB
  • Kích thước: 440x205x45mm
  • Trọng lượng: 4.6kg