Main Bosa A22-Main 2 kênh

Liên hệ

  • Nguồn: 220V 50Hz
  • 2 Kênh, 8 sò
  • Công suất: 2x200W, 2x300W
  • Kích thước: 575x585x158mm
  • Trọng lượng: 13kg