Main Bosa A20

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 8 sò công suất
  • Công suất : 200W x 2 Kênh (8Ω); 300W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 575 x 585 x 158mm
  • Trọng lượng : 13kg