Main Bosa 7200

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 52 sò công suất
  • Công suất : 1600W x 2 Kênh (8Ω); 2400W x 2 Kênh (4Ω)
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 650 x 585 x 220mm
  • Trọng lượng : 44kg