Main Bosa 2800AL

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 24 sò công suất
  • Công suất : 1600W
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 480 x 435 x 90mm
  • Trọng lượng : 25kg