Main Bosa 2500

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 28 sò công suất
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 570 x 610 x 130mm
  • Trọng lượng : 25.2kg