Main Bosa 2135AL

Liên hệ

  • Nguồn cung cấp : AC 220V – 240V, 50-60Hz
  • Sử dụng: 28 sò công suất
  • Công suất: 2000W
  • Đáp ứng tần số : 20Hz – 20KHz
  • Kích thước: 480 x 345 x 90mm
  • Trọng lượng : 30kg